Wsparcie dla małżeństw

Poradnictwo rodzinne

 

Czego możesz oczekiwać od poradnictwa rodzinnego?

Rodzina jest źródłem wsparcia i miłości, ale czasami relacje pomiędzy członkami rodziny stają się z wielu względów trudne, wywołują konflikty, prowadzą do osamotnienia i niezrozumienia. Przyczyną trudności w rodzinie mogą być także zmiany wynikające z naturalnego funkcjonowania rodziny np. urodzenia dziecka, lub trudności z jego poczęciem, czy też wchodzenia dzieci w okres dojrzewania. W poradnictwie rodzinnym możesz otrzymać pomoc specjalistyczną związaną z problemami, które dotykają ciebie, lub twoją rodzinę.

Na jaką pomoc możesz liczyć?

Pierwsza bezpłatna konsultacja pomoże w określeniu kierunku pomocy jakiej potrzebujesz. Korzystanie z dalszej pomocy świadczonej przez naszą poradnię może mieć różne formy. Możesz na przykład skorzystać z terapii, mediacji, rozmowy z psychologiem, czy też konsultacji z instruktorem rozpoznawania płodności. 

Kto korzysta z poradnictwa rodzinnego?

Osoby, które doświadczają trudności związanych z życiem rodzinnym. W trakcie pierwszej konsultacji specjalista może zaproponować ci pracę indywidualną, lub rodzinną, co będzie wiązało się z koniecznością zaproszenia innych członków rodziny.

W jaki sposób możesz umówić się na konsultację?

Konsultacja ze specjalistą  odbywa się po  wcześniejszej telefonicznej rezerwacji pod numerami  telefonu   (12) 260 7513,  512 180 000.
Rezerwacji telefonicznej można dokonać od poniedziałku do piątku w godzinach od 17.00-20.00.