Konsultacje z doradcą życia rodzinnego

Kto może uczestniczyć? 

 • pierwszeństwo mają narzeczeni przygotowujący się do małżeństwa sakramentalnego w Archidiecezji Krakowskiej lub spisujący protokół przedmałżeńśki w Archidiecezji Krakowskiej 
 • narzeczeni, którzy odbyli katechezy przedślubne 

Zasady udziału w konsultacjach z doradcą życia rodzinnego

 • udział w konsultacji  wymaga rejestracji elektronicznej  do dowolnie wybranej  poradni na wybrany termin (nie dokonujemy zapisów telefonicznych ze względu na przepisy RODO)
 • do poradni rejestruje się narzeczona/narzeczony po udanej rejestracji otrzymuje link do rejestracji dla narzecznego/narzeczonej 
 • konsultacje z doradcą życia rodzinnego są bezpłatne 
 • jedna konsultacja trwa około 30 min 
 • zaleca się rejestrację na konsultację w odstępach min. dwóch tygodni 
 • zaleca się odbycie trzech  konsultacji z tym samym doradcą 
 • potwierdzeniem uczestnictwa w poradni jest pieczątka doradcy życia rodzinnego na świadectwie poświadczającym  udział w katechezach przedmałżeńskich
 • w przypadku rezygnacji z konsultacji należy dokonać anulacji  na swoim koncie do 24 godzin przed konsultacją (anulacji nie można dokonać telefonicznie)
 • w konsultacjach biorą udział oboje narzeczeni 

Czego możecie oczekiwać podczas konsultacji z doradcą życia rodzinnego?

 • celem konsultacji jest wprowadzenie narzeczonych w zagadnienia związane z odpowiedzialnym rodzicielstwem 
 • podczas konsultacji uzyskacie wiedzę o naturalnych metodach rozpoznawania płodności, dzięki której będziecie mogli rozpocząć naukę wybranej metody diagnostycznej 
 • podczas konsultacji możecie również zadać pytania dotyczące  małżeństwa sakramentalnego

Kim jest doradca życia rodzinnego? 

 • doradca życia rodzinnego posiada odpowiednie przygotowanie w zakresie teologii rodziny i małżeństwa oraz w zakresie metod naturalnego rozpoznawania płodności 
 • doradca życia rodzinnego posiada misję kanoniczną nadaną przez Biskupa Diecezjalnego uprawniającą go do posługi w poradni życia rodzinnego na terenie diecezji