FAQ

Najczęściej zadawane pytania o katechezy przedślubne i poradnie życia rodzinnego w Archidiecezji Krakowskiej w czasie trwającej epidemii

Czy katechezy organizowane przez Fundację Towarzyszenia rodzinie są ważne w Archidiecezji Krakowskiej ?

 • Tak, Wydział Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Krakowie realizuje zadanie przygotowania narzeczonych do ślubu przy współpracy z Fundacją Towarzyszenia Rodzinie, która od momentu powołania jej w 2019 r. przez Archidiecezję Krakowską wspiera wydział w realizacji jego zadań statutowych

Czym różnią się katechezy online organizowane przez Fundację Towarzyszenia Rodzinie od przygotowania proponowanego przez portale dostępne w Internecie?

 • Katechezy online organizowane przez fundację spełniają wymagania programowe obowiązujące w Archidiecezji Krakowskiej
 • Są prowadzone przez kapłanów oraz doradców życia rodzinnego, którzy formalnie współpracują z wydziałem i posiadają wymagane misje kanoniczne
 • Katechezy online organizowane przez Fundację Towarzyszenia Rodzinie realizowane są w formie video-konferencji, co oznacza, że spotkanie odbywa się w czasie rzeczywistym i umożliwia kontakt z prowadzącymi
 • Katechezy online organizowane przez fundację są nadzwyczajną formą przygotowania do małżeństwa sakramentalnego w związku z trwającą pandemią i nie są alternatywą dla tradycyjnych katechez organizowanych w archidiecezji
 • Ukończenie katechez poświadczone będzie otrzymaniem wydanego przez Wydział Duszpasterstwa Rodzin oficjalnego świadectwa, które zabezpieczone jest specjalnym hologramem i numerem ewidencyjnym

Co zrobić, gdy na katechezę online zarejestrował się tylko narzeczona/narzeczony ?

 • narzeczona/narzeczony otrzymają link do samodzielnej rejestarcji na ten sam termin katechez online 
 • nie płać za narzeczoną/narzeczonego jeśli nie jest zapisany na katechezę 
 • uzgodnijcie adresy mailowe, które podajecie podczas rejestracji na katechezy 

Co zrobić jeśli odbyliśmy katechezy przedślubne i nie zdążyliśmy zrealizować spotkań w poradni życia rodzinnego?

           Zależy od tego, kiedy zawieracie sakrament małżeństwa

 • Jeśli data ślubu będzie w najbliższych tygodniach, w których z racji na bezpieczeństwo narzeczonych i doradców życia rodzinnego nie działają poradnie, to spotkania w poradni można zrealizować po ślubie w dowolnej poradni życia rodzinnego w Archidiecezji Krakowskiej
 • Jeśli planujecie ślub w późniejszym terminie, to należy czekać na wznowienie pracy poradni życia rodzinnego w Archidiecezji Krakowskiej

Gdzie możemy odbyć spotkania w poradni życia rodzinnego ?

 • W chwili obecnej spotkanie możecie odbyć stacjonarnie w poradniach jak również on-line. Niezależnie od formy spotkania, rejestracja odbywa się poprzez strone Fundacji Towarzyszenia Rodzinie.

Co zrobić, gdy nie udało się nam zapisać na katechezy przedślubne online organizowane przez Fundację Towarzyszenia Rodzinie?

 • W sytuacji, kiedy Wasz termin ślubu, lub inne okoliczności uniemożliwiają Wam uczestnictwo w katechezach online, zadanie wprowadzenia w treści podejmowane na katechezach spoczywa na duszpasterzu przeprowadzającym z narzeczonymi rozmowy kanoniczno-duszpasterskie w kancelarii parafialnej

Czy fundacja zamierza w najbliższym czasie organizować kolejne edycje katechez?

 • W najbliższych dwóch tygodniach planowane jest uruchomienie kolejnej edycji katechez, informacja o terminie rejestracji ukaże się 7 grudnia 2020 r. na stronie frtodzinie.pl

Rozważamy przełożenie ślubu na przyszły rok i zastanawiamy się, czy w związku z pandemią nasze świadectwa poświadczające uczestnictwo w katechezach będą nadal ważne?

 • W zwyczajnej sytuacji, świadectwo jest ważne rok od daty ukończenia katechez. W związku jednak z epidemią, możecie liczyć na przedłużenie ważności świadectw. Dotyczy to kursów, które odbyły się stacjonarnie. Ważność kursów on-line wynosi 6 miesięcy.

 

Jaki jest powód, że pomimo tego, że byliśmy obecni na katechezie on-line  w systemie mamy zaznaczoną nieobecność?

 • Państwa obecności są uzupełaniane ręcznie po odbytych spotkaniach, na podstawie listy obecności, dostarczonej przez prowadzących.  Aktualizacja danych może trwać do 7 dni roboczych.