Przygotowanie do ślubu

Przygotowanie do ślubu

Kto może uczestniczyć? 

 • narzeczeni przygotowujący się do sakramentu małżeństwa 

Konsultacje ONLINE są przeznaczone dla narzeczonych z Archidiecezji Krakowskiej.

 

Przygotowanie obejmuje

 • katechezy przedmałżeńskie 
 • trzy konsultacje z doradcą życia rodzinnego 

Zasady udziału w konsultacjach z doradcą życia rodzinnego

 • udział w konsultacji  wymaga rejestracji do dowolnie wybranej  poradni na wybrany termin 
 • rejestracja  jest możliwa 7 dni przed terminem konsultacji 
 • do poradni rejestruje się narzeczona/narzeczony po udanej rejestracji otrzymuje link do rejestracji dla narzecznego/narzeczonej 
 • konsultacje z doradcą życia rodzinnego są bezpłatne 
 • jedna konsultacja trwa około 30 min 
 • spotkania należy zaplanować w odstępach min. tygodnia
 • w jednym tygodniu należy zapisać się wyłącznie na jedną konsultację 
 • zaleca się odbycie trzech  konsultacji z tym samym doradcą 
 • potwierdzeniem uczestnictwa w poradni jest pieczątka doradcy życia rodzinnego na świadectwie poświadczającym  udział w katechezach przedmałżeńskich
 • w przypadku rezygnacji z konsultacji należy dokonać anulacji  na swoim koncie do 24 godzin przed konsultacją 
 • system uniemożliwia rejestarcję do innych poradni w tym samym tygodniu 
 • zaleca się, by w konsultacjach brali udział oboje narzeczeni